bogdan

 

Poseł Bogdan Latosiński jest członkiem parlamentarnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przynależy do trzech zespołów parlamentarnych: Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców „Polski powiatowo – gminnej”, Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządu Terytorialnego,  Zespołu Parlamentarnego ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej (którego jest wiceprzewodniczącym) oraz Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest również członkiem Komisji Do Spraw Petycji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ponadto udziela się w dwóch Grupach Parlamentarnych: Polsko – Azerbejdżańskiej i Polsko – Francuskiej.