1 września 2017

31 sierpnia w Kielcach odbyły się uroczyste obchody rocznicowe Porozumień Sierpniowych organizowane przez NSZZ „Solidarność”. Porozumienia Sierpniowe zostały podpisane 37 lat temu. Jest to również symboliczna data powstania „Solidarności”, która rozpoczęła proces demontażu systemu komunistycznego i wprowadzania demokratycznych zmian. W ramach uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku przy ulicy Koziej w którym mieściła się pierwsza siedziba związku. W Bazylice Katedralnej odbyła się też msza w intencji ojczyzny, a po niej złożono kwiaty przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystościach brali udział przedstawiciele regionalnej „Solidarności”, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, załoga MPK Kielce , poseł Bogdan Latosiński oraz inni świętokrzyscy parlamentarzyści.

–  Cieszy mnie to, że po raz kolejny miałem okazję brać udział w uroczystościach upamiętniających jedno z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej Polski. Jednocześnie ubolewam nad tym, że koledzy z „Solidarności” nie zauważyli mojej obecności i nie wymienili mojego nazwiska w artykule „Święto Wolności i Solidarności” znajdującej się na stronie internetowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, mimo że uwzględnią są tam nazwiska innych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Pragnę kolegom przypomnieć, że cały czas jestem członkiem „Solidarności”, a nie Komitetu Obrony Demokracji.  Kandydatem na posła zostałem z rekomendacji Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. W swojej pracy parlamentarzysty kieruje się ideałami „Solidarności”, a o przynależności związkowej nie zapominam, wręcz się nią szczycę i jestem z niej dumny – ocenił poseł Bogdan Latosiński.

Zdjęcie pochodzi z portalu Radia Kielce. Autor – Marzena Mąkosa.