17 maja 2019

29 marca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego. Podczas spotkania, członkowie jednogłośnie zadecydowali o wyborze Bogdana Latosińskiego na przewodniczącego ZZPTP.

Pragnę serdecznie podziękować za ogromne zaufanie, którym mnie obdarzono. Obiecuję, że nie zawiodę osób, które powierzyły mi sprawowanie tego stanowiska.

Walne Zebranie Delegatów podjęło także trzy uchwały, odnoszące się do obecnej sytuacji komunikacji miejskiej w Kielcach. W pierwszej, członkowie związku zwrócili się z apelem do ZTM oraz Prezydenta Kielc o „bieżące aktualizowanie rozkładów jazdy, poprzez ich powiązanie z rzeczywistymi czasami przelotu. W oparciu o odległości pomiędzy przystankami na poszczególnych odcinkach”. Apel jest wynikiem troski o jak najlepszą jakość usług komunikacyjnych realizowanych w Kielcach. W kolejnej uchwale, związkowcy wyrażają ubolewanie, że do tej pory władze Kielc nie zapewniły kierowcom dostępu do toalet i punktów socjalnych. Dotyczy to aż 16 pętli autobusowych.

W dokumencie czytamy „Brak rozwiązania tego problemu, cofa nas nieomalże do XIX wieku, wpływa ujemnie na samo-poczucie i dyspozycyjność kierowców”. Trzecia uchwała, dotyczy ponownego zatrudnienia w ZTM, radcy prawnego, odpowiedzialnego za wadliwie przygotowaną SIWZ (specyfikację istotnych warunków zamówienia) w przetargu na obsługę komunikacyjną w Kielcach. Związkowcy podkreślają, że to właśnie działania tej osoby, doprowadziły m.in. do nie umieszczenia w specyfikacji, wymogów dotyczących posiadania przez przewoźnika odpowiedniej liczby kanałów naprawczych oraz myjni autobusowej. W dokumencie znalazł się też mylny zapis o posiadaniu autobusów niskopodwoziowych czyli naczep, zamiast autobusów niskopodłogowych. Zabrakło także bardzo ważnego, z punktu widzenia interesu miasta, zapisu o karach dla podmiotu, który wygra przetarg i nie będzie wywiązywał się z zapisów umowy. Przygotowanie dokumentacji z takimi „niedociągnięciami”, jest zdaniem związkowców dyskwalifikujące taką osobę, jako specjalistę zajmującego się zamówieniami publicznymi. Winą za zamieszanie przy rozstrzygnięciu przetargu próbowano z niezrozumiałych powodów zrzucić na MPK. Dlatego teraz, pracownicy spółki stanowczo sprzeciwiają się zatrudnieniu tego samego prawnika. Ich zdaniem takie przygotowanie dokumentacji, nie było dziełem przypadku, ale świadomym i celowym działaniem, mającym wywołać chaos komunikacyjny w Kielcach. A w konsekwencji doprowadzić do ,,wrogiego” przejęcia spółki pracowniczej.

Poseł Bogdan Latosiński

Tekst ukazał się w kwietniowym numerze pisma „Pasażer”