2 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2018 r. Biuro Poselskie Bogdana Latosińskiego mieści się w MPK Kielce na ulicy Jagiellońskiej 92, 25-734 Kielce (pokój 110 i 116). Biuro zostało przeniesione z budynku  przy ulicy Planty 16a w  Kielcach. Numery telefonów kontaktowych oraz terminy dyżurów pozostają bez zmian.