20 listopada 2017

W dniu 16 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla 101-letniego Jana Jaronia z Brodów . Dokonała tego Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek w asyście posła Bogdana Latosińskiego, senatora Krzysztofa Słonia oraz Wójta Stanisława Strąka. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.  Poniżej publikujemy treść listu gratulacyjnego, który poseł Latosiński wręczył Panu Jaroniowi:

 

Czuję się zaszczycony mogąc uczestniczyć w uroczystości uhonorowania  Pana, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi .

To dzięki takim ludziom jak Pan, których męstwo i poczucie patriotycznego obowiązku budzą najgłębszy szacunek kolejnych pokoleń Polaków oraz wyrazy wdzięczności i uszanowania., żyjemy dziś w państwie niepodległym, wolnym i bezpiecznym.

Przykład jaki dajecie młodym pokoleniom jest najlepszą lekcją historii i patriotyzmu a świadectwo Pana życia jest  inspiracją do pracy na rzecz wspólnego dobra – Polski.

Jednocześnie z okazji 101 rocznicy urodzin pragnę złożyć Szanownemu Jubilatowi  serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na każdej płaszczyźnie życia.Dół formularza

 

                                                           Z wyrazami szacunku

                                               Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński

 

„miłość do ojczyzny miarą wartości człowieka
Tyrtajos                         

 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Gminy Pierzchnica.