10 listopada 2017

Ważą się losy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Obywatelski projekt ustawodawczy zakazujący handlu w dyskontach i supermarketach ponad rok temu został złożony do Sejmu przez NSZZ Solidarność. Na mocy poprawek poselskich w projekcie znalazł się zapis o ograniczeniu handlu tylko w dwie niedziele w miesiącu. Nie zadowoliło to jednak związkowców, którzy domagają się przywrócenia pierwotnych zapisów i nie zgadzają się na rozwiązanie proponowane przez rząd. Z tego też powodu tymczasowo wstrzymano prace nad ustawą. Cały czas jednak trwają rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu, a związkiem. Spora część posłów Prawa i Sprawiedliwości optuje za całkowitym zakazem. Wśród nich jest Poseł Bogdan Latosiński. Poparcie dla takiego rozwiązania wyraził również minister Henryk Kowalczyk. W tej sprawie „Solidarność” może liczyć również na przychylność Kościoła Katolickiego, a także niektórych środowisk biznesowych np. Polskiej Grupy Supermarketów. Być może najbliższe miesiące rozstrzygną w jakiej formie zostanie wprowadzone prawo ograniczające handel w niedzielę.

/boszcz/