12 maja 2017

Podczas 41 posiedzenia Sejmu, które odbyło się w kwietniu Poseł Bogdan Latosiński złożył interpelację do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich po upadku Powstania Styczniowego oraz zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące podwyższenia świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ponadto Poseł podpisał się pod interpelacją innych świętokrzyskich parlamentarzystów w sprawie rozszerzenia pakietu wsparcia dla średnich miast wchodzącego w skład Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowanego przez Ministra Rozwoju.