14 czerwca 2017

Umowy o dofinansowanie projektów „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” podpisano dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.
Gośćmi spotkania byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak oraz strony podpisywanych umów – prezydent Kielc Wojciech Lubawski i zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk. Na spotkaniu obecny był również Poseł Bogdan Latosiński.

Kielce dostaną w sumie na realizację obydwu projektów aż 232 miliony złotych!

woj1 woj3