2016:

Zapytanie w sprawie zażalenia na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego

Zapytanie w sprawie problemów z prądem wytworzonym w ekologicznej elektrowni w Cisowie w woj. świętokrzyskim

Zapytanie w sprawie rolniczo użytkowanych terenów w Suliszowie w gminie Chmielnik zalewanych przez pobliskie wody 

Zapytanie w sprawie przepisów ustawy o publicznym transporcie drogowym

Zapytanie w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja SA

Zapytanie w sprawie refundacji terapii dla pacjenta chorego na nowotwór trzustki

Zapytanie w sprawie zbyt dużej wagi podręczników

 

2017:

Zapytanie w sprawie prognozy udziałów w PIT dla gm. Pierzchnica w 2017 roku

Zapytanie w sprawie dofinansowania dla przedsiębiorcy planującego otworzyć Dom Seniora w gminie Chmielnik

Zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące podwyższenia świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

Zapytanie w sprawie okresowych badań technicznych przyczep lekkich marki SAM

Zapytanie w sprawie dopełnienia terminów badań technicznych

Zapytanie w sprawie obsady etatowej w Terminalu Celnym w Koroszczynie

Zapytanie w sprawie narzucania przez PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna opłaty za korzystanie ze słupów energetycznych do celów oświetlenia ulicznego