2016:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy – Kodeks pracy. Wystąpienie Posła Bogdana Latosińskiego z 24 lutego

W trakcie debaty o rządowym projekcie o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wypowiedział się Poseł Bogdan Latosiński. Wypowiedz dotyczyła rekordowej skali zatrudnienia na umowy śmieciowe w Polsce.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druki nr 716 i 725).

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 62 i 919).