27 stycznia 2017

25 stycznia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, któremu przewodniczy poseł Jan Mosiński. Na spotkaniu obecni byli: Poseł Bogdan Latosiński, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, członek Prezydium ds. Dialogu Społecznego i Negocjacji Henryk Nakonieczny i przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „ Solidarność” Alfred Bujara. Rozmawiano o zasadach współpracy, oceniano dotychczasowe działania związane z naprawą prawa zwłaszcza prawa pracy, polityki społecznej i rynku pracy. Dyskutowano również o obywatelskim projekcie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Poseł Latosiński objął funkcję wiceprzewodniczącego komisji.