24 września 2018

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało szereg zmian w prawie cywilnym, których celem jest zwiększenie dostępu obywateli do sądów.

Resort proponuje między innymi zwolnienie osób mniej zamożnych z kosztów sądowych; niższe koszty wniesienia powództwa w sporach z bankami; wprowadzenie zasady że większość pracowników dochodzących swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą, ZUS lub KRUS oraz ubiegających się o należne wynagrodzenie będzie całkowicie zwolniona z opłat etc.

Ostatnia propozycja wychodzi na przeciw treści mojej interpelacji z 2016 roku w której pytałem Ministerstwo o możliwość zwolnienia z kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy tych, którzy byli tego prawa dotychczas pozbawieni.

Cały zapowiadany pakiet pozytywnych zmian dla obywateli i pracowników jest zgodny z programem Prawa i Sprawiedliwości i naszymi obietnicami dotyczącymi usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Poseł Bogdan Latosiński