28 czerwca 2019

23 czerwca w gminie Michałów w województwie świętokrzyskim odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli władz gminy i Starostwa, w czasie którego mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie planowaną realizacją inwestycji polegającą na budowie biogazowni w pobliżu budynków mieszkalnych. Mieszkańcy byli oburzeni tym, że kilka lat temu, gdy starano się o pozwolenie na budowę, nie przeprowadzono konsultacji społecznych. Urzędnicy bronili się, twierdząc że opinia publiczna została o tym fakcie poinformowana. Na spotkaniu obecny był Poseł Bogdan Latosiński, który został zaproszony przez samych mieszkańców. Parlamentarzysta zobowiązał się do mediacji w tej sprawie i podjęcia kroków w formie interwencji poselskich w stosownych instytucjach.