8 lutego 2017

konfa2

6 lutego w Urzędzie Miasta w Kielcach odbyła się debata organizowana przez posła Bogdana Latosińskiego o planowanych przez rząd zmianach w ustawie o transporcie publicznym. Celem nowelizacji jest przywrócenie transportu zbiorowego w mniejszych miejscowościach, tak aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu.   – W tej chwili dochodzi do paradoksu. Czym biedniejsze rejony, czym bardziej wykluczone i zagrożone bezrobociem, tam transport publiczny w ogóle nie dociera lub dojeżdża tylko w godzinach szczytu. Żeby walczyć z ubóstwem i wyludnieniem takich miejscowości trzeba przywrócić do nich transport publiczny – mówił Latosiński. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na to, że te problemy w dużej mierze wynikają z tego, że spora część samorządów przez 6 lat nie przygotowała się do nowelizacji ustawy o transporcie publicznym, nie opracowując planów transportowych i nie dokonując analiz rynku, tak aby wszyscy mieszkańcy województw mieli równy dostęp do komunikacji. Na debacie obecni byli świętokrzyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele branży transportowej oraz samorządowcy, którzy dzieli się swoimi uwagami związanymi z kształtem ustawy oraz sposobami finansowania przejazdów na terenie gmin. W spotkaniu uczestniczył również Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Drogowego w Ministerstwie.

O nowelizacji ustawy o transporcie publicznym poseł Latosiński pisał tu i tu.

W tej sprawie na bieżąco prowadzone są konsultacje z pracownikami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W piątek rano 10 lutego poseł Latosiński spotkał się w siedzibie resortu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem. Rozmowa dotyczyła wniosków i uwag pojawiających się w trakcie debaty oraz przyszłości transportu zbiorowego w Polsce.

Źródło:

Radio Kielce

Echo Dnia

TVP3 Kielce

Zdjęcia: Wiktor Dziarmaga/ Radio Kielce