21 listopada 2017

Na sesji w dniu 15 listopada rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie praw miejskich dla Pierzchnicy. Na sesji obecny był Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński, który obiecał że będzie lobbował w ministerstwie, aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a ze względu na to że jest mieszkańcem gminy Pierzchnica, sprawa jest dla niego priorytetowa. Zapewnił również, że Wojewoda Świętokrzyski pani Agata Wojtyszek bardzo pozytywnie jest nastawiona do sprawy przywrócenia praw miejskich dla Pierzchnicy. Historyczną uchwałę w tej sprawie rada gminy podjęła jednogłośnie.

Przypomnijmy, że poseł Bogdan Latosiński kilka miesięcy temu zwracał się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które je utraciły w wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym.   – Moim zdaniem taki gest wpisywałby się w pryncypia i założenia polityki historycznej prowadzonej przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, której celem jest przywrócenie pamięci o polskich bohaterach – przekonywał w interpelacji parlamentarzysta.

/bo/

Napisane w oparciu o informację znajdujące się na stronie internetowej Gminy Pierzchnica.