19 maja 2017

Poseł Bogdan Latosiński wraz z innymi świętokrzyskimi parlamentarzystami w trakcie dzisiejszego spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisławem Szwedem. Podczas spotkania Pan Minister mówił o szykowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozmawiano także o systemie emerytalnym i polityce społecznej. O spotkaniu można przeczytać na stronie Radia Kielce.

szwed2 szwed3 szwed4

Zdjęcia pochodzą z konta facebookowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i wiceministra Stanisława Szweda