10 lutego 2017

banner

10 lutego w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie odbyło się organizowane przez posła Bogdana Latosińskiego spotkanie przedstawicieli środowiska rolniczego oraz naukowego z podsekretarzem stanu Sławomirem Mazurkiem. Spotkanie dotyczyło gospodarowania popiołem ze spalania komunalnych osadów ściekowych. W zeszłym roku na prośbę Wiktora Wojtysia ze Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej na Rzecz Ekologii i Rolnictwa „EKOMASZ  poseł Latosiński składał interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Środowiska. Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi badania na rzecz wykorzystywania popiołów w rolnictwie, podkreśla jego ekonomiczne oraz ekologiczne zalety i lobbuje na rzecz przyjazniejszej polityki państwa w tej dziedzinie.