9 czerwca 2017

Sejm przyjął znowelizowaną ustawę o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych.
Ustawa wejdzie w życie 31 sierpnia 2017r.
Osoby, które walczyły o naszą suwerenność i demokrację i z tego powodu były represjonowane musiały przez ponad 25 lat czekać, aby Sejm RP choć w skromny, ale godny sposób podziękował i uhonorował Ich poświęcenie.
Mam nadzieję, że w niedługim czasie Represjonowani doczekają się dalszych, godnych Ich poświęcenia uhonorowań.

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński