16 listopada 2016

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. W głosowaniu brało udział 460 posłów, „za” głosowało 262 posłów, „przeciw” 149, a „wstrzymało się” 19. Przeciwko prezydenckiej ustawie, która do Sejmu trafiła w listopadzie 2015 r., głosowali posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Obniżenie wieku emerytalnego było jedną ze sztandarowych obietnic Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci na skutek decyzji poprzedniego rządu PO-PSL. Decyzja ta spotkała się z bardzo dużym niezadowoleniem i oporem społecznym. W całym kraju miały miejsce liczne protesty związkowców i organizacji społecznych na których czele stała „Solidarność”. W tych protestach brał udział Bogdan Latosiński – obecnie poseł PIS, a wtedy działacz „Solidarności”, który oczywiście głosował za przyjęciem ustawy. Niewątpliwie to bardzo dobry dzień dla polskich pracowników i związkowców, którzy walczą w Polsce o prawa pracownicze. Więcej mogą państwo przeczytać w artykule na łamach portalu wpolityce.pl. Tutaj można sprawdzić jak głosowali posłowie z poszczególnych klubów parlamentarnych. Poseł Latosiński mówił o ustawie w Tygodniku „Solidarność”. Zwracał uwagę, że docelowo powinno się uzależnić przechodzenie na emeryturę od stażu pracy jak domagała się „Solidarność” (głosował za poprawką klubu Kukiz15, która by tę zasadę wprowadziła).

W grudniowym numerze pisma „Pasażer” ukaże się felieton posła dotyczący wieku emerytalnego.