17 maja 2018

Dziś kieleccy radni zgodzili się na wprowadzenie ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla opozycjonistów represjonowanych w okresie PRL. Ulgą zostaną objęte osoby z Kielc i podkieleckich gmin w których usługi świadczy MPK. Osoby te zapłacą symboliczną złotówkę za roczne przejazdy po okazaniu legitymacji represjonowanego w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego.

O wprowadzenie takich ulg ubiegałem się już rok temu. Wspólnie z Panią Dorotą Koczwańską – Kalitą, naczelnik delegatury IPN w Kielcach, wystosowaliśmy pismo do radnych z prośbą o uhonorowanie w taki sposób osób represjonowanych.

Przypominam również, że podstawą do przyznania ulg jest art.13 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych, który zezwala samorządom na udzielanie pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński