6 października 2017

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w województwie opolskim. Tematem wyjazdowego posiedzenia są problemy mniejszości niemieckiej oraz romskiej.
W drugim dniu pobytu, obrady komisji odbyły się w ratuszu w miejscowości Brzeg. W wyjazdowym posiedzeniu brał udział Poseł Latosiński, który jest członkiem komisji.

opole5opole4opole3opole2