22 lipca 2016

Poseł Bogdan Latosiński złożył w tym tygodniu do Ministerstwa Sprawiedliwości dwie interpelacje dotyczące spraw pracowniczych.

Pierwsza z nich to interpelacja w sprawie przywrócenia przepisów w sprawie opłat za czynności radców prawnych anulowanych na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. Rozporządzenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej doprowadziło do radykalnego pogorszenia sytuacji pracowników, którzy odwołują się od wypowiedzeń umów o pracę i domagają się za to odszkodowania. Do tej pory, jeżeli przegrywali sprawę musieli zapłacić jedynie 60 zł prawnikowi pracodawcy, dzisiaj będzie to obliczane jak przy zwykłym, pracowniczym roszczeniu pieniężnym. Jeżeli pracownik zarabia miesięcznie 4200 zł brutto , domagać się będzie kodeksowego, trzymiesięcznego odszkodowania i przegra proces, będzie musiał zwrócić pracodawcy kwotę 3600 zł. Jest to wzrost, w stosunku do przepisów uprzednio obowiązujących o 6000 proc., którego nie sposób jest uzasadnić. W sposób radykalny ograniczy to możliwość wielu pracownikom do odwoływania się do sądów pracy w sprawach dotyczących zwolnień.

W związku z tym wnioskujemy o rewizję obowiązujących przepisów. Przepisy w zakresie kosztów zastępstwa nie powinny dokonywać rozróżnienia, czy pracownik odwoływał się od umowy o pracę z zamiarem powrotu do pracy, czy też domagając się odszkodowania.

Druga interpelacja dotyczy zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obecne przepisy mówią, że ” W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.”.

Problem w tym, że próg ten obowiązuje już od 10 lat, a w międzyczasie wzrosły wynagrodzenia. Zamrożenie progu przez tak długi okres czasu spowodowało radykalnie zmniejszenie się liczby osób, dla których sądownictwo pracy jest bezpłatne, a co za tym idzie rezygnowanie z dochodzenia przed wymiarem sprawiedliwości swoich praw. W interpelacji prosimy Ministra o podniesienie tego progu, tak aby jak największa liczba pracowników bezpłatnie korzystała z sądownictwa pracy.

Liczymy na to, że Ministerstwo przychyli się do naszych próśb. Warto również dodać, że pomysł na złożenie tych interpelacji wyszedł ze strony związkowego prawnika Grzegorza Ilnickiego, który prawem pracy zajmuje się zawodowo. Pan Grzegorz Ilnicki zadbał również o merytoryczną zawartość interpelacji. Z treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Dyrektor Biura Bartosz Oszczepalski