8 marca 2016

Klub Nowoczesna złożył projekt ustawy, który w sposób jawny ogranicza obywatelskie prawo do zrzeszania się w związki zawodowe. Projekt ma na celu wyrzucenie związków zawodowych poza zakłady pracy i jeszcze większe niż obecnie ograniczenie ich wpływu na obronę praw pracowniczych. Na szczęście dzięki głosom posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przeciwko temu projektowi na mównicy sejmowej ostro zaprotestował Poseł Bogdan Latosiński.

Wystąpienie Posła Bogdana Latosińskiego.

 

manifa