27 czerwca 2019

Kilkudziesięciu pracowników MPK uczestniczyło w posiedzeniu Rady Miasta Kielce. Na sali pojawił się także poseł Bogdan Latosiński, który jest jednocześnie przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego MPK. Parlamentarzysta z mównicy zabrał głos. Skrytykował politykę władz miasta polegająca na zmianie rozkładów jazdy, które są niekorzystne z punktu widzenia pasażerów, kierowców oraz samej spółki. Stwierdził też, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której to przedstawiciele portalu komunikacyjnego decydują o kierunku zmian w miejskim transporcie. Na sesji obecna była również Pani Elżbieta Śreniawska, prezes MPK Kielce, która w obliczu trwających problemów, zaapelowała do władz miasta o podjęcie wspólnych rozmów mających na celu usprawnienie kieleckiej komunikacji.

Link do artykułu o obecności pracowników MPK na sesji Rady Miasta

TVP3 Kielce: MPK mówi o zerwaniu umowy z miastem. Poseł Latosiński krytykuje Prezydenta.

Wystąpienie posła Latosińskiego na sesji Rady Miasta w Kielcach:

Pierwsza część

Druga część

Trzecia część