12 kwietnia 2016

sejm

Poseł Bogdan Latosiński na prośbę kieleckich rowerzystów złożył do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa interpelację w sprawie możliwości dopuszczenia ruchu rowerowego „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych.  Złożona została również interpelacja dotycząca luki prawnej pomiędzy przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej a przepisami Ministerstwa Zdrowia. Na obydwie interpelacje już odpowiedziano. Na wniosek mieszkanki Kielc do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wysłaliśmy zapytanie w sprawie zażalenie na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego. Decyzją ministra postanowienie zostało uchylone.

Dyrektor Biura Poselskiego Bartosz Oszczepalski