1 lipca 2016

25 czerwca w programie „Kwadrans Polityczny” poseł Bogdan Latosiński mówił o politycznych konsekwencjach Brexitu dla kontynentu europejskiego, rekordowej podwyżce płacy minimalnej i innych pro pracowniczych reformach rządu oraz o potrzebie dalszych radykalnych zmian na rynku pracy. Poseł mówił także o tym, że mitem jest twierdzenie jakoby koszta pracy w Polsce były wysokie i to zmusza pracodawców do zatrudniania na umowy śmieciowe. Dane wielu zaufanych instytucji wskazują na coś zupełnie odwrotnego. Z kolei w programie „Głos Dnia” w TVP Kielce Michał Rykowski pytał posła o raport Najwyższej Izby Kontroli o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego. Raport ukazuje jak bardzo zaniedbaną przez państwo i samorządy gałęzią gospodarki był transport publiczny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości już pracuje nad tym, aby ten stan zmienić.