28 października 2016

Dzisiaj Poseł Latosiński otrzymał podziękowania od związku zawodowego kierowców za wspieranie kierowców w sprawie skrócenia czasu pracy wydłużonego w 2012 roku. Zmiana ta wpłynęła bardzo niekorzystnie na komfort pracy kierowców i kłóci się z europejskimi standardami pracy. Treść podziękowań publikujemy w całości:

Szanowny Panie Pośle.

Niezależny Związek Zawodowy Kierowców serdecznie dziękuje za poparcie i właściwe przedstawienie naszej petycji o zmianę Ustawy o czasie pracy kierowców
dotyczącej indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców poprzez skreślenie z ustawy Art. 8 ust. 2, 3 i 4. na Komisji w dniu 19.10. 2016r.

Szanowny Panie Pośle
Uważamy, również, że powinno się jeszcze skrócić czas pracy kierowców z 12 godzin na dobę wynikający z Art. 15 ust. 1. ustawy o czasie pracy kierowców.

Szanowny Panie Pośle dziękujemy i liczymy, że Pańskie doświadczenie i wiedza w sprawie ustawy o czasie pracy kierowców doprowadzi do właściwego i pierwotnego stanu prawnego
z roku 2004.

Związki Zawodowe oraz pracownicy popierają dobrą zmianę i działania Prawa i Sprawiedliwości

Z wyrazami szacunku

Zenon Kopyściński

Przewodniczący
Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców