4 listopada 2016

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedz od Głównego Inspektora Pracy w sprawie naszej interwencji dotyczącej doniesień prasowych o obywatelach Korei Północnej zatrudnionych w uwłaczających warunkach na budowie w warszawskim Wilanowie. Przeprowadzona na nasz wniosek kontrola wykazała, że wynagrodzenia pracowników były wypłacane w kwotach zgodnych z określonymi w zezwoleniach na pracę. Pracownicy byli zatrudnieni przez podmiot północnokoreański w oparciu o koreańskie prawo pracy. Kontrola BHP na placu budowy wykazała jednak szereg nieprawidłowości. Inspektor pracy wydał 8 decyzji nakazowych zobowiązujących do usunięcia uchybień. Z tego tytułu na osobę odpowiedzialną nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego. Na skutek licznych doniesień w sprawie warunków pracy cudzoziemców przeprowadzono kontrole w innych miejscach pracy z całej Polski w których zatrudnieni byli obywatele KRLD. Kontrola prowadzona w trzech zakładach branży ogrodniczej na terenie woj. śląskiego i lubuskiego ujawniła, że spółka kierująca w 2016 roku cudzoziemców do pracy tymczasowej robiła to z naruszeniem prawa pracy, dając pracownikom umowy o dzieło. Z omawianą treścią można zapoznać się w załącznikach. Ponadto otrzymaliśmy od GIP całościowy raport dotyczący kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez obywateli KRLD w Polsce w latach 2013-2016. Z raportem można się zapoznać kontaktując się z pracownikami naszego biura poselskiego.

koreanczycy-0001koreanczycy-0002koreanczycy-0003