23 marca 2017

zespol-marzec2zespolmarzec3

22 marca w Sejmie odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. problemów mieszkańców „Polski powiatowo – gminnej” w którym zasiada Poseł Bogdan Latosiński. Na marcowe posiedzenie zaproszono Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. W trakcie posiedzenia omawiano tematy związane z bezrobociem wśród osób powyżej 50 roku życia (szczególnie w małych miastach) i sposobów walki z tym zjawiskiem oraz polityką państwa dotyczącą pomocy osobom niepełnosprawnym i zmian jakie mają zajść w tym zakresie w najbliższym czasie (między innymi w kontekście Programu Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”).