4 stycznia 2019

Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów Polski ,,powiatowo-gminnej” w którego pracach mam zaszczyt uczestniczyć, wystosował do Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego list z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu naprawę publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Uważamy, że okres tuż po wyborach samorządowych, jest najlepszym momentem do uchwalenia takiej nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym, która miałaby szansę przywrócić połączenia komunikacyjne w gminach, powiatach i województwach. Jest to o tyle istotne, że według ekspertów ds. transportu z Klubu Jagiellońskiego, wykluczenie komunikacyjne osiąga w ostatnim czasie rekordowe rozmiary, bo wraz z Nowym Rokiem likwidowane są kolejne połączenia autobusowe. Kolejne wybory parlamentarne odbędą się na jesieni i dlatego mamy już tylko niecały rok na wdrożenie tej reformy jeszcze w tej kadencji Sejmu. Nie ma więc czasu na zwłokę. Poniżej mogą Państwo się zapoznać z treścią całego oświadczenia.

 

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński

 

 

 

Warszawa, 14 grudnia 2018

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

Jako Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy uczestniczą w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów Polski ,,powiatowo-gminnej” pragniemy zwrócić uwagę Pana Premiera na nadal nierozwiązany problem dotyczący organizacji publicznego transportu zbiorowego w naszym kraju. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym uchwalona w roku 2010 przez rząd PO-PSL w najmniejszym stopniu nie poprawiła fatalnej sytuacji, w jakiej znajduje się od lat transport publiczny w Polsce. Samorządy, szczególnie gminne w zdecydowanej większości nie podjęły żadnych działań, aby wdrożyć rozwiązania przewidziane w ustawie. Wynika to z faktu, iż w niedługim czasie po uchwaleniu ustawy rząd PO-PSL rozpoczął prace nad przygotowaniem nowej koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego biorąc pod uwagę fakt, że jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorzy nie wykazywały prawie żadnej aktywności w przygotowywaniu planów transportowych i innych działań określonych w ustawie. W kolejnych latach podejmowano kilkakrotnie bezskutecznie próby nowelizacji ustawy, ale żaden z projektów nie spotkał się z akceptacją zainteresowanych środowisk.
Sytuacja transportu publicznego w Polsce jest fatalna. Obecnie do ponad 20% wszystkich miejscowości nie dojeżdża żaden autobus lub też zapewniony jest jeden, najwyżej dwa kursy dziennie. Dotyczy to szczególnie terenów wiejskich, peryferyjnych, gdzie bez prywatnego samochodu mieszkańcy nie mogą dostać się do pracy, ośrodka zdrowia, czy szkoły. Brak dobrej organizacji, skutecznego finansowania i efektywnej kontroli przewozów powoduje, że kwitnie nierówna konkurencja, „podbieranie pasażerów”, nieprzestrzeganie rozkładów jazdy, próby wyłudzania dopłat do biletów ulgowych, itd. Samorządy natomiast nie podejmują aktywnych działań, aby w sposób rzetelny zorganizować transport publiczny na swoim terenie. Tłumaczą to głównie brakiem pewności, co do ostatecznego kształtu nowej ustawy oraz brakiem środków na wypłatę ewentualnych rekompensat dla przewoźników. Wyjściem z tej sytuacji dla JST może być możliwość zastosowania „prawa wyłącznego”, które dla gmin i powiatów byłoby praktycznym narzędziem kształtowania i tworzenia systemu linii użyteczności publicznej na swoim terenie bez dodatkowego obciążania budżetów samorządów lokalnych. Możliwość zastosowania takiego rozwiązania wynika wprost z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007. To rozwiązanie budzi jednak sprzeciw części organizacji skupiających przewoźników i nie zostało przewidziane w prezentowanej w ostatnio kolejnej wersji projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Szanowny Panie Premierze!

Z ogromną satysfakcją, jako Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, przyjmujemy działania kierowanego przez Pana rządu zarówno w obszarze polityki społecznej, gospodarki, walki z wyłudzeniami VAT, wspierania samorządów w budowaniu nowych dróg, żłobków, domów seniora, walki ze smogiem i innych dziedzinach. Jednocześnie jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni brakiem skutecznych rozwiązań prawnych i ostatecznych decyzji, co do sposobu organizacji transportu zbiorowego w naszym kraju. Doceniamy starania Ministerstwa Infrastruktury, które przedstawia kolejne pomysły na bardziej efektywną organizację przewozów publicznych, niemniej jednak uważamy, że nie można dłużej czekać z wprowadzeniem docelowych rozwiązań prawnych. W naszej ocenie wydłużanie obecnego, nieefektywnego systemu o kolejne lata odbędzie się ze szkodą nie tylko dla pasażerów, ale i przewoźników. Z całą determinacją zwracamy się do Pana Premiera o potraktowanie kwestii uregulowania publicznego transportu zbiorowego jako zagadnienia priorytetowego dla rządu RP w nadchodzących tygodniach i wypracowanie takich rozwiązań, które nie obciążą zbytnio finansowo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ale zagwarantują usługi wysokiej jakości, z kursami dostosowanymi do potrzeb mieszkańców, również z obszarów peryferyjnych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że docelowe rozwiązania powinny być wprowadzone w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, tak aby samorządy miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie do organizacji przetargów czy udzielania koncesji na świadczenie takich usług. Liczymy na przychylność Pana Premiera w rozwiązaniu tego problemu.