9 stycznia 2017

9 stycznia 2017 r. w Pińczowie o godz. 17.30 odbyło się uroczyste otwarcie Biura Poselsko – Senatorskiego Bogdana Latosińskiego i Jacka Włosowicza.  Na otwarciu obecnych było około 50 osób. Wśród gości znalazła się wojewoda świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek. Biuro mieści się przy ulicy Kościuszki 10 (budynek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców). Miejsca to ma służyć mieszkańcom regionu, którzy sami prosili o utworzenie biura w Pińczowie. Poseł Bogdan Latosiński oraz senator Jacek Włosowicz będą pełnić dyżury w drugie poniedziałki miesiąca w godzinach 15.30-17.30. Serdecznie zapraszamy.

Relacja z otwarcia biura znajduje się w „Tygodniku Ponidzia” i na stronie Radia Kielce.