27 kwietnia 2018

Pragnę poinformować moich wyborców, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości oraz związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, że po 38 latach lojalnej i wiernej służby w strukturach związkowych podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Kielce oraz z członkostwa w NSZZ „Solidarność”. Decyzję ogłosiłem podczas posiedzenia związku. Ponadto w dniu 27 kwietnia, Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarności” w Kielcach  podjęło decyzję o utworzeniu Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego w Kielcach i rezygnacji z członkostwa w strukturach NSZZ „Solidarność”, apelując jednocześnie do wszystkich członków związku o poparcie tej decyzji. Jest to pokłosie aroganckich i lekceważących wobec nas działań regionalnych i krajowych władz związku.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z pełną treścią apelu WZD NSZZ „Solidarność” MPK w Kielcach skierowanego do Członków Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”:

W związku z niezrozumiałym, niczym nieuzasadnionym, nielicującym z godnością członka „Solidarności” traktowaniem, aroganckim ignorowaniem pism, jak również próśb o spotkanie suwerennie wybranych władz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej MPK w Kielcach, a tym samym każdego z nas przez przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemara Bartosza, oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w geście protestu, nie godząc się z takim traktowaniem, jak również odprowadzaniem składek członkowskich z których finansowane są między innymi pensje tych osób, Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym podjęło decyzję o powstaniu nowego „Naszego” Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego w Kielcach i rezygnacji z członkostwa w NSZZ „Solidarność”, apelując jednocześnie do wszystkich członków związku o poparcie tej decyzji.

Pragniemy jednocześnie podkreślić. że idea solidarności pozostanie zawsze w naszych sercach, jak również na zawsze będzie towarzyszyć w naszym postępowaniu i będzie dla nas najważniejsza. My, ludzie „Solidarności” swoim dotychczasowym postępowaniem potwierdziliśmy, że zawsze, nawet w najtrudniejszych momentach, a takich nie brakowało, potrafiliśmy być solidarni i postępować zgodnie z jej ideałami.

Nie złamały nas żadne siły, nie wystraszyły, nie zniechęciły do walki o prawa pracownicze żadne podejmowane w stosunku do nas działania przez różne układy, czy też decyzje polityczne wymierzone, czy to bezpośrednio w nas, czy też prawa pracownicze, ale mówimy zdecydowane „Nie”, jeśli robią to nasze władze. Przywództwo związkowe to nie rządzenie, to „służba”. Służba drugiemu człowiekowi. Mówimy dość płaceniu składek i finansowaniu osób, które wykazują, tak wielką arogancję, a wręcz pogardę w stosunku do nas.

Mówimy dość, nie pozwolimy na dalsze upokarzanie, gdyż byliśmy, jesteśmy i będziemy ludźmi „Solidarności”, a bycie człowiekiem „Solidarności to wielkie zobowiązanie, to również wielki honor. My ten honor mamy i będziemy dalej godnie i solidarnie bronić praw pracowniczych.

Z wyrazami szacunku

WZD NSZZ „Solidarność” MPK w Kielcach