19 stycznia 2017

11 stycznia na spotkaniu Parlamentarnego zespołu d/s rozwiązywania problemów mieszkańców Polski powiatowo – gminnej dyskutowano na temat ,,ucywilizowania” publicznego transportu zbiorowego.  Posłowie rozmawiali z Panem Jerzym Szmitem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa o występujących problemach oraz proponowanych i bardzo oczekiwanych przez pasażerów reformach w publicznym transporcie zbiorowym. Obecny na spotkaniu poseł Bogdan Latosiński wskazywał na kierunki zmian w jakich powinna iść przygotowywana przez resort nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym, tak aby usprawnić odbudować na nowo polski transport publiczny i przywrócić możliwość dojazdów do większych miast pracownikom z prowincji. Podobne spotkanie z ministrem dotyczące naprawy publicznego transportu zbiorowego  odbędzie się 6 lutego w Kielcach.

Temat zmian w publicznym transporcie zbiorowym był podejmowany przez posła Latosińskiego tutaj oraz tutaj.