9 marca 2017

7 marca odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej z udziałem Marii Ochman – przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, podczas którego omawiano problemy związane ze służbą zdrowia oraz dyskutowano o sytuacji pracowników z branży medycznej. W posiedzeniu zespołu uczestniczył poseł Bogdan Latosiński.