1. Urodzony 28 listopada 1964 roku w Chmielniku.
 2. Poseł na Sejm RP VIII kadencji.
 3. Z zawodu kierowca.
 4. Od 1992 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK Kielce. Zrezygnował z funkcji po objęciu mandatu posła.
 5. Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
 6. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kadencji 2010-2014, 2014-2018
 7. Aktywnie uczestniczył w pracach nad budżetem województwa w sprawach społecznych i gospodarczych
 8. Aktywnie pracował składając kilkadziesiąt interpelacji dotyczących m. in.:
  • zwalczania nieprawidłowości w transporcie publicznym województwa,
  • stosowania ulg i dopłat w przejazdach osobowych,
  • walki z bezrobociem i nakładów finansowych na walkę z ubóstwem,
  • polepszenia funkcjonowania służby zdrowia w województwie świętokrzyskim,
  • sytuacji likwidowanych przedsiębiorstw.
 9. Przywódca strajku załogi MPK Kielce przeciwko sprzedaży firmy.

W ostatnich wyborach do parlamentu otrzymałem 5369 głosów i pozwoliło mi to uzyskać mandat posła. Serdecznie dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli mnie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. W pracy parlamentarzysty zamierzam:

 • wykorzystać moje doświadczenie zdobyte w pracy społecznej w NSZZ „Solidarność”,
 • wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie wyniesione z pracy w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
 • zwracać uwagę na problemy i potrzeby zwykłych ludzi, z którymi współpracuję od kilkudziesięciu lat.

W Sejmie będę walczyć o:

 • obniżenie wieku emerytalnego,
 • zagwarantowanie minimalnej stawki godzinowej za pracę, bez względu na rodzaj umowy,
 • ograniczenie tzw. umów śmieciowych, aby młodzi ludzie mieli zapewniony status pracownika i wszystkie ubezpieczenia społeczne,
 • zabezpieczenie godziwych rent i emerytur,
 • przeciwdziałanie wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce,
 • zagwarantowanie dla polskich rolników dopłat unijnych na poziomie Francji i Niemiec,
 • sprawiedliwą, prospołeczną politykę transportową państwa,
 • korzystne dla polskiego pracownika zmiany w prawie pracy,
 • sprawiedliwą politykę socjalną i prorodzinną,
 • aktywną politykę mieszkaniową państwa polegającą na budowie tanich mieszkań czynszowych
 • pamięć o polskich bohaterach