29 marca 2019

Dziś w MPK Kielce odbyło się sprawozdawczo – wyborcze zebranie Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego MPK w Kielcach. Związek, który skupia 350 pracowników tj. 60% załogi, wybrał na czteroletnią kadencję nowe władze. Funkcję przewodniczącego związku jednogłośnie powierzono mojej osobie. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ogromne zaufanie, którym mnie obdarzono.

Nie zawiodę!

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński