13 września 2017

 

Z wielkim żalem i bólem przyjąłem wiadomość o śmierci Ks. Biskupa Kazimierza Ryczana, biskupa seniora diecezji kieleckiej w latach 1993-2014, doktora habilitowanego nauk teologicznych, honorowego obywatela Kielc, wielkiego patrioty oraz autorytetu dla wielu polskich katolików, w tym również dla mnie. Jest to również ogromny cios dla wszystkich ludzi związanych z „Solidarnością”, albowiem Ks. Biskup Kazimierz Ryczan był związany z NSZZ „Solidarność” jako członek Komisji Zakładowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wiceprzewodniczący Solidarności na KUL. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje członka Rady Stałej, członka Rady Naukowej oraz delegata KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Sprawy pracownicze były mu bliskie, troszczył się o sytuację ludzi pracy w Polsce, a w swoich kazaniach krytykował marginalizację roli związków zawodowych, przyzwolenie na niesprawiedliwość oraz wyzysk. Nigdy nie zapomnę tego, że pomagał przy mediacji podczas strajku w MPK Kielce 10 lat temu. Biskup zawsze stał na straży wartości solidarnych, chrześcijańskich i konserwatywnych. Jego nauki będą dla mnie zawsze moralnym drogowskazem.

Poseł Bogdan Latosiński

Fot. Radio Kielce