3 lutego 2017

Zgodnie z zapowiedzią ruszyła wspólna akcja Tygodnika Solidarność, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach. Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a związek przekaże go właściwemu oddziałowi PIP informację o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł. Administratorem danych jest Komisja Krajowa, która zapewnia zgłaszającym anonimowość, oraz że wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł… i nie kombinuj!”.

Uprzejmie informujemy, że przypadki nie stosowania się pracodawców do minimalnej stawki godzinowej można zgłaszać również w naszym Biurze Poselskim pod adresem: ul. Planty 16a pok. 206, Kielce (II piętro, siedziba świętokrzyskiej „Solidarności”). Oferujemy pomoc prawną oraz interwencję w Państwowej Inspekcji Pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 41 34 32 116 lub 533 012 409. Zapewniamy całkowitą anonimowość.