2 grudnia 2016

W związku z zapowiadanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Poseł Bogdan Latosiński w sierpniu bieżącego roku wystosował do resortu pismo zawierające opinie dotyczące propozycji w nim zawartych, a także przedstawił swoją koncepcję zmiany prawa w tym zakresie.  1 grudnia do Biura Poselskiego Bogdana Latosińskiego wpłynęła  odpowiedz z Ministerstwa w której podsekretarz stanu Jerzy Szmit poinformował o wydaniu zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Do zadań Zespołu będzie należeć analiza przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wpisanym do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów, analiza propozycji zmian do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty oraz opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Według Ministerstwa prace zespołu umożliwią przygotowanie zmian przepisów wychodzących na przeciw oczekiwaniom rynku przewozów osób, w szczególności uwzględniających potrzeby pasażerów. Jednocześnie resort zapewnił, że w toku dyskusji podczas prac Zespołu, analizie zostaną poddane również propozycje zgłoszone przez Latosińskiego. Poseł deklaruje, że w ramach swoich obowiązków parlamentarzysty będzie cały czas monitorował zakres prac prowadzonych przez Ministerstwo i Zespół, a także domagał się tego, aby jego postulaty zostały wzięte pod uwagę przy zmianie prawa.