4 stycznia 2019

Na mocy dwóch rozporządzeń Rady Ministrów – z lipca i z grudnia 2018 roku – 1 stycznia bieżącego roku 10 miejscowości w całym kraju, z których aż 7 znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego, odzyskało prawa miejskie zabrane im w 1869 roku na skutek represji carskich po Powstaniu Styczniowym. Są to: Pierzchnica, Nowa Słupia, Szydłów, Pacanów, Nowy Korczyn, Opatowiec, Oleśnica (woj. świętokrzyskie), Koszyce (woj. małopolskie), Lubowidz (woj. mazowieckie) oraz Wielbark (woj. warmińsko – mazurskie). Rada Ministrów w ten sposób przychyliła się interpelacji, jaką 19 maja 2017 r. do Premier RP Beaty Szydło złożył Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński. Parlamentarzysta zwrócił się o to, aby ze względu na przypadającą w 2018 roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 155. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, państwo polskie dokonało aktu sprawiedliwości dziejowej poprzez przyznanie praw miejskich miejscowościom represjonowanym przez carat. Świętokrzyski Poseł wskazał również na praktyczne korzyści dla miejscowości wynikające bezpośrednio z tej decyzji, takie jak: większy prestiż, zwiększenie dynamiki rozwoju, czy lepszy dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej. W międzyczasie w miejscowościach, których dotyczył wniosek, odbyły się konsultacje społeczne w trakcie których mieszkańcy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za przywróceniem statusu miast. – Jestem wdzięczny rządowi za przychylność w tej sprawie. Pragnę również podziękować mieszkańcom za poparcie decyzji oraz liczne sygnały kierowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej wskazujące na społeczną potrzebę wdrożenia tych zmian. Gratuluję wam, bo jest to wasz wielki sukces – podsumował Latosiński.