7 września 2016

Na skutek interpelacji Posła Bogdana Latosińskiego w sprawie rewizji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku w części dotyczącej inwestycji kolejowych w woj. Świętokrzyskim, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa po konsultacjach społecznych dokonało zmian w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki tym zmianom linię kolejową nr 8 (odcinek Skarżysko – Kozłów) przesunięto z listy rezerwowej na podstawową, co oznacza, że zostanie ona poddana modernizacji. Z treścią interpelacji oraz z odpowiedzią Ministerstwa można zapoznać się tutaj.

Dyrektor Biura Poselskiego Bartosz Oszczepalski