10 października 2016

Poseł Bogdan Latosiński złożył kilka miesięcy temu zapytanie do Ministerstwa Energii sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie. W odpowiedzi resort napisał, że „Ministerstwo Energii zwróciło się do Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (dalej PGE) z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy”. Ponadto Ministerstwo Energii poprosiło Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA. o dokonanie analizy skutków wdrożonego w 2012 r. programu optymalizacji struktury ww. spółki. Wnioski z przeprowadzonej analizy powinny stanowić podstawę do ewentualnych weryfikacji decyzji podjętych w procesie konsolidacji rejonów i posterunków energetycznych PGE Dystrybucja S.A.