2 lutego 2017

Poseł PiS Bogdan Latosiński zapytał Ministra Finansów dlaczego w 2017 roku w gminie Pierzchnica tylko o 1 proc. zwiększą się dochody z podatku PIT. Parlamentarzysta powołał się na dane Urzędu Gminy Pierzchnica mówiące o tym, że w latach 2010-2016 ten wzrost wyniósł od 4,31 proc. do 25.22 proc. Jednocześnie zauważył, że sąsiednie gminy będą miały znacznie wyższe wpływy z podatku PIT niż Pierzchnica. W odpowiedzi Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów napisała: „Niższa kwota planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT dla Gminy Pierzchnica na 2017 r. jest wynikiem niższego udziału podatku należnego PIT za 2015 r. od mieszkańców tej gminy, w odniesieniu do łącznej kwoty podatku należnego PIT za 2015 r. od wszystkich mieszkańców w kraju”.

Źródło: Gazeta Wyborcza