7 września 2016

Poseł Bogdan Latosiński zwrócił się do Ministerstwa Energii z zapytaniem w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.

Publikujemy całą treść zapytania:

Szanowny Panie Ministrze!

Na skutek docierających do mnie próśb ze strony Burmistrza Jędrzejowa, Starosty Jędrzejowskiego, Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Jędrzejowie, a także zatroskanych mieszkańców składających w tej sprawie petycje do władz samorządowych i działaczy związkowych, zwracam się do Pana z wnioskiem o przywrócenie Rejonu Energetycznego w Jędrzejowie działającego w strukturze Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.

Likwidacja Rejonu, która nastąpiła z dniem 2 listopada 2015 r. wydaje się bezzasadna szczególnie biorąc pod uwagę to, że zostawiono Rejon w Busku – Zdroju – mieście o porównywalnej do Jędrzejowa liczbie mieszkańców.  Rejon Jędrzejowski połączono z Rejonem Energetycznym Kielce, ale nie dość, że nie przyniosło to poprawy jakości usług, to wręcz przyczyniło się ono do jego obniżenia. Biuro Obsługi Klienta w Jędrzejowie obsługiwało prawie 200 tys. społeczność lokalną powiatów: jędrzejowskiego, włoszczowskiego i miechowskiego i posiadało w pełni uzasadnioną racjonalność ekonomiczną i społeczną. W punkcie załatwiane były bardzo ważne sprawy np. dotyczące zawierania umów sprzedaży, dokonywania zmian taryf itp.  Obecnie wiele osób chcących załatwić jakąś sprawę, musi udać się do biur w Busku – Zdroju lub w Kielcach. Wiąże się to ze stratą czasu oraz częstym ponoszeniem kosztów finansowych, które są zbyt uciążliwe dla bezrobotnych, emerytów i osób z niskimi pensjami, których w województwie świętokrzyskim jest relatywnie więcej niż w innych regionach Polski. Dodatkowo mnóstwo dotychczasowych klientów BOK w Jędrzejowie, to osoby starsze i schorowane, które nie mają możliwości podejmowania częstych podróży. Z racji wieku nie korzystają oni ze zdalnych kanałów kontaktu takich jak poczta e-mail i są skazani na osobiste załatwianie spraw u dostawcy. Trudno się więc dziwić, że bardzo negatywnie oceniają oni obecną sytuację.

Jak do tej pory wnioski w tej sprawie składane przez władze samorządowe do kierownictwa spółki nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią. Tymczasem monopolistyczna pozycja PGE na rynku powinna skłaniać do takiej polityki, która byłaby korzystna nie tylko dla mieszkańców większych miast, ale również społeczności z mniejszych ośrodków. Niezbędne jest to, aby dostęp do obsługi klienta był jak najszerszy i obejmował jak największą liczbę odbiorców.

Poseł Bogdan Latosiński