24 lutego 2017

24 lutego w Zespole Szkół w Pierzchnicy odbyło się podsumowanie konkursu dla uczniów „Żołnierze Wyklęci – Cześć Ich Pamięci” podczas którego uhonorowano uczestników, którzy popisali się największą wiedzą. Patronat nad konkursem objął Poseł Bogdan Latosiński, który nie mógł być obecny na uroczystości ze względu na uczestnictwo w posiedzeniu Sejmu.  Wysłał on jednak do uczniów i dyrekcji gratulacje, których treść prezentujemy powyżej.