10 października 2019

Jak Państwa wcześniej informowałem, dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyła się zorganizowana przeze mnie konferencja dotycząca transportu publicznego i problemów pojawiających się przy realizacji Ustawy fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

Z tego miejsca chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Bogdanowi Oleksiakowi za przybycie i wytłumaczenie wszystkim uczestnikom spotkania założeń rządowego programu. Dziękuję również Panu Posłowi Markowi Kwitkowi, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzejowi Prusiowi oraz Pani Elżbiecie Śreniawskiej, radnej sejmiku i Prezes MPK w Kielcach za zaszczycenie nas swoją obecnością. Z tego powodu składam też wyrazy wdzięczności wójtom, burmistrzom, przedstawicielom gmin i powiatów oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Pragnę również powiedzieć, że bardzo wiele dla mnie znaczy to, że na konferencji pojawili się mieszkańcy Skrzelczyc, którzy opowiedzieli o przykrych dla nich skutkach wykluczenia komunikacyjnego ich miejscowości.

Niestety nie wszyscy, którzy potwierdzili przybycie, dotarli na konferencję. Ubolewam, że nie mieliśmy okazji porozmawiać między innymi z przedstawicielami powiatu buskiego, sandomierskiego i kieleckiego. A drodzy Państwo, naprawdę jest o czym rozmawiać. Według oficjalnych statystyk świętokrzyskie jest na szarym końcu zestawienia dotyczącego wykorzystania środków w ramach „ustawy autobusowej”. W naszym województwie złożono wnioski na dofinansowanie 78 linii komunikacyjnych, z czego tylko 34 zostało rozpatrzonych pozytywnie, co daje dokładnie 1260 wozokilometrów. Jest to bardzo mało, szczególnie gdy te liczby porówna się z tym jak sąsiednie województwa próbują realizować ten program. W województwie łódzkim dofinansowano linie o długości 2,7 miliona wozokilometrów, a w podkarpackim – 2,5 miliona wozokilometrów. W całej Polsce w ramach tej ustawy wsparto środkami linie o łącznej liczbie 17,7 miliona wozokilometrów.

Tymczasem w świętokrzyskim nie mamy mniejszego zapotrzebowania na walkę w z wykluczeniem komunikacyjnym. Powiedziałbym nawet, że jest ono większe niż w wielu innych regionach Polski. Apeluję więc po raz kolejny do wszystkich samorządowców o pilne działania w tej sprawie dla dobra wszystkich mieszkańców.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC