7 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu miałem zaszczyt być posłem – sprawozdawcą petycji złożonej przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, która dotyczyła zmian w prawie znacznie ograniczających parkowanie samochodów na chodnikach w taki sposób, który uniemożliwia swobodne poruszanie się po nim pieszych oraz ułatwiających odholowywanie samochodów ustawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Problem zgłoszony przez wnioskodawców jest poważny i dowodzą tego statystyki stołecznej straży miejskiej, która informuje, że z roku na rok rośnie liczba ukaranych za nieprawidłowe parkowanie na chodnikach.

My, posłowie z Komisji Petycji uważamy jednak, że zamiast tworzyć dodatkowe przepisy prawa w kwestii zakazu parkowania na chodnikach, należy w pierwszej kolejności zadbać o skuteczniejsze egzekwowanie obecnie istniejącego prawa o ruchu drogowym, które zezwala na parkowanie na chodniku, pod warunkiem pozostawienia 1,5 metrowego przejścia dla pieszych. Brak odpowiedniej egzekucji tych przepisów to kluczowy problem do rozwiązania dla administracji państwowej i podległych jej służb. Wydaje się, że inicjatywa ustawodawcza mająca na celu ułatwienie odholowywania samochodów, gdy są one zaparkowane w sposób niezgodny z prawem, pomogłaby skuteczniej walczyć z tym procederem.

Dlatego w tej sprawie zdecydowaliśmy się wysłać dezyderaty do Premiera RP, Związku Miast Polskich oraz Ministra Infrastruktury.

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosiński