16 lutego 2019

6 lutego br. odbyły się aż  trzy posiedzenia komisji ds. Petycji, w trakcie których rozpatrywano petycje dotyczące zmian w prawie o ruchu drogowym. Ich celem jest uporządkowanie zasad parkowania samochodów na chodnikach oraz wprowadzenie bezwzględnego obowiązku ustąpienia pieszym na przejściach przez kierujących pojazdami.