15 marca 2017

Sejmowa Komisja Petycji odrzuciła petycję pracodawców domagającą się zaprzestania prac nad ustawą o zakazie handlu w niedzielę. Sprawozdawcą tej petycji był poseł Bogdan Latosiński. Posłowie nie uwzględnili tej petycji, ale uznając, że jest to głos sporej grupy osób, zdecydowali, że przekażą go do komisji, która zajmuje się projektem, jako opinię do powstającej ustawy. Ponadto Komisja zwróci się do ekspertów o analizę, czy petycje obywateli dotyczące odstąpienia od prac legislacyjnych mieszą się w kompetencjach i czy są to petycje w rozumieniu prawa, czy wnioski o charakterze legislacyjnym. Wnioskodawcy swoją petycję uzasadniali w ich przekonaniu „niewielkimi korzyściami społecznymi” wynikającymi z ustawy o zakazie handlu w niedzielę, „dyskryminacją pewnej części pracodawców” oraz tym, że ustawa tak naprawdę nie dotyczy spraw społeczno – ekonomicznych, ale obyczajów związanych z kulturą i tradycją. Z tą argumentacją nie zgadzają się środowiska związkowe, które wskazują na konieczność „odzyskania niedziel dla pracowników” i dowodzą, że wprowadzenie zakazu nie będzie mieć negatywnego wpływu na gospodarkę.