24 września 2018

18 i 19 września miałem zaszczyt uczestniczyć w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Lublinie, Puławach i Kazimierzu Dolnym. Rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej, a potem odbyła się rozmowa z przedstawicielami gminy żydowskiej.  Posiedzenie komisji zakończyło się bardzo trudnym i mającym emocjonujący przebieg spotkaniem w sprawie dotyczącej konfliktu części mieszkańców Puław z mniejszością romską.

Poseł Bogdan Latosiński